10 kwietnia 2014

Nowa Prawica zarejestrowana w całym kraju tydzień przed terminem - to dopiero początek!

Witam po dość długiej przerwie spowodowanej wytężoną pracą koordynatorską, społeczną, ale też naukową. Bezinteresowne działanie dziesiątek tysięcy ludzi nieobojętnych na los Polski i Europy poskutkowało tym, że Nowa Prawica zarejestrowała się we wszystkich okręgach tydzień przed terminem, już w pierwszym dniu, w którym była możliwość rejestracji. Liczba złożonych podpisów zwala z nóg, gdyż podczas gdy trzeba było złożyć 10.000 podpisów na każdy okręg, Katowice złożyły ponad 24500, a Kraków ponad 18.000. Okręg mazowiecki, do którego zaliczają się Siedlce, złożył ok. 13.000 podpisów.

Jeszcze tylko krótki taniec radości w wykonaniu naszego vice-prezesa Artura Dziambora i idziemy po zwycięstwo.

Teraz najważniejsze jest obsadzenie jak największej liczby komisji wyborczych. Dlaczego? Niestety dlatego, że fałszerstwa dokonywane przez stałe ekipy, które "wiedzą, kto ma wygrać" są na porządku dziennym. Szczególnie w naszym województwie, gdzie w niektórych gminach stwierdzano nawet 40% głosów "nieważnych". Często bywa tak, że całe komisje są obsadzane jedną (w naszym przypadku najczęściej PSL-owską) kliką, gdyż jak czytamy na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: "Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy."

Dwie przykładowe mapy przygotowane przez prof. Przemysława Śleszyńskiego, ukazujące proceder:

Odsetek głosów nieważnych w wyborach samorządowych 2010 do sejmików wojewódzkich
(kolor bordowy 30-41%)


Odsetek głosów nieważnych w wyborach samorządowych 2010 do sejmików wojewódzkich wskutek postawienia więcej niż jednego znaku "X" (kolor bordowy 10-27%)


Jest to rzecz zatrważająca i wymaga pełnowymiarowej reakcji ze strony ludzi niezależnych, których często nawet sama obecność zniechęca przynajmniej do tych najbardziej perfidnych fałszerstw. Członkiem komisji może zostać każdy, kto ma prawo wyborcze i jest zarejestrowanym wyborcą na terenie danej gminy. Pracownikowi komisji wypłacana jest dieta w wysokości 160-200zł oraz zwrot kosztów dojazdu do komisji wyborczej. Warto sprawić, by w mieście lub gminie, w której mieszkamy, wybory przebiegały uczciwie - dlatego wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu: paulusw91@gmail.com lub na Facebooku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W komentarzach na moim blogu panuje wolność słowa. Nie moderuję ich, chyba, że zawierają spam. Każdy może napisać szczerze to, co myśli.
Proszę przy tym o poszanowanie netykiety.