20 października 2014

Program Nowej Prawicy w Siedlcach

1. Gospodarka i finanse

- Obniżenie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Za 1 m^2 przedsiębiorca płaci ok. 20 razy więcej, niż mieszkaniec. Obniżenie do minimum opłaty targowej.
- Jak najszybsza, systematyczna spłata zadłużenia Miasta. Zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Rewizja tzw. Planu Naprawczego.
- Profilowane szkolenia dla bezrobotnych na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

2. Inicjatywa społeczna i organizacje pozarządowe

- Otwarcie na inicjatywy i kontakt z mieszkańcami. Szerokie konsultacje społeczne każdorazowo przed wdrażaniem w życie ważnych dla miasta inwestycji i projektów. Utworzenie i coroczne zwiększanie zakresu „Budżetu Obywatelskiego”.
- Zaprzestanie faworyzowania przedsięwzięć konkurujących z inicjatywami prywatnymi. Żadnych utrudnień i równość wobec prawa dla wszystkich organizacji pozarządowych.
- Przywrócenie bezkosztowej Rady Dzielnicy Nowe Siedlce i zachęta do zakładania tego typu Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Siedlce w pozostałych dzielnicach.
- Sprawiedliwy i powszechny dostęp wszystkich mieszkańców do środków budżetowych, promocji, wsparcia technicznego, bazy obiektów miejskich i innych możliwych form wsparcia.
- Wprowadzenie zasady taniego udostępniania wszystkich obiektów miejskich dla organizacji i grup mieszkańców oraz dla imprez sportowych, kulturalnych, warsztatów, szkoleń, wystaw, koncertów itp.
- Powołanie Rady Rozwoju Siedlec funkcjonującej przy Agencji Rozwoju Miasta - przedstawiciele biznesu, organizacji i mieszkańców.
- Promowanie organizacji pozarządowych jako tańszej, bardziej efektywnej i aktywizującej mieszkańców forma działalności.
- Będziemy blokować odgórne upolitycznianie stowarzyszeń, organizacji i ich inicjatyw. Większa przejrzystość współpracy Miasta z organizacjami.

3. Kultura

- Połączenie miejskich instytucji kulturalnych. Demonopolizacja działań kulturalnych poprzez przekazanie środków finansowych na działania związane z kulturą organizacjom pozarządowym jako tańszym, wydajniejszym i aktywizującym społeczeństwo.
- Większa różnorodność w kulturze. Koniec z finansowaniem prywatnych wycieczek i kreowaniem celebrytów pod wybory.
- Przeprojektowanie programu "Siedlecka Duża Rodzina 3+"

4. Sport i rekreacja

- Sport dzieci i młodzieży o wyższym priorytecie, niż finansowanie tych, którzy mogliby sami sfinansować swoje hobby.
- Dbanie o wychowanków, zamiast ściągania kosztownych zawodników z innych miast.
- Udostępnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom. Nie chcemy, żeby Orliki stały puste. Wydłużenie czasu używalności boisk przyszkolnych dzięki postawieniu namiotów lub hal łukowych. Organizacja meczy międzyosiedlowych raz na kwartał na boiskach treningowych.
- Rewitalizacja Parku Miejskiego "Aleksandria", zamiast topienia funduszy w kosztownym (ok. 500tys. zł), niepełnym ogrodzeniu.
- Nowe zadania w konkursach ofert dla organizacji mających odpowiednie zapisy statutowe.
- Utworzenie bazy do  szkolenia i rekreacji wodniackiej nad zalewem. Zagospodarowanie terenów na podstawie wieloletnich umów z przedsiębiorcami, wprowadzenie gwarancji i ułatwień, rozszerzenie taniej oferty spędzania czasu w okresie pozazimowym.
- Wsparcie sportu osób niepełnosprawnych w systemie Olimpiad Specjalnych przez nieodpłatne udostępnianie infrastruktury organizatorom.

5. Infrastruktura

- Mądre planowanie przestrzenne. Ok. 70% przestrzeni miejskiej nie ma planów zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowanie i realizacja czytelnego programu remontu dróg wlotowych do Miasta (Floriańska, Janowska, Sokołowska). Odciążenie centrum miasta poprzez otwarcie ul. Wiszniewskiego. Postawienie luster na wyjazdach z obwodnicy.
- Remont ulic: Poniatowskiego, Kolejowa, Kalinowa, Ceglana, Floriańska, Janowska, Sokołowska, Monte Cassino, 3-go Maja, Łukasińskiego, Piaski Starowiejskie, Bema. Modernizacja osiedlowych ulic i chodników.
- Nacisk na szpital, by zlikwidował szlabany przy wjazdach na swój teren (karetki, Policja, wozy strażackie)
- Budowa parkingów (Sienkiewicza-Wojska Polskiego, 3-go Maja,PKP).

 6. Oświata

- Specjalizacja techników i szkół zawodowych przez przekształcenie klas ogólnokształcących.
- Redukcja liczby wicedyrektorów.
- 5-letni okres na jeden podręcznik.
- Przeprowadzenie audytu wydatków miasta na przedszkola prywatne.
- Wprowadzenie jednorazowych biletów szkolnych w cenie 1 PLN, wobec istnienia przymusu szkolnego.

7. Administracja

- Obniżenie pensji radnych miejskich i prezydenta miasta o połowę. Redukcja liczby wiceprezydentów do 1.
- Dyscyplina i usprawnienie pracy Urzędu Miasta. Ograniczenie kosztów.
- Zwiększenie szans dla młodych, niezależnych, pracowitych ludzi.

8. Spółki miejskie i jednostki organizacyjne Miasta

- Rzetelny, szczegółowy audyt finansowy. Ujawnimy zadłużenie spółek miejskich.
- Redukcja liczby członków rad nadzorczych zarządów i administracji. Obniżenie pensji i premii.
- Zaprzestanie udzielania pożyczek miastu przez spółki miejskie.

9. Bezpieczeństwo

- Ścisła współpraca z organizacjami strzeleckimi, upowszechnianie umiejętności obronnych. Zabieganie o większą liczbę żołnierzy.
- Likwidacja Straży Miejskiej (koszt 1,7mln rocznie). Większa rola Policji i działań profilaktycznych.
- Jeden podmiot odpowiedzialny za monitoring miejski, zamiast trzech.


10. Sposób działania

- Odwaga, rozwaga i determinacja w realizacji programu.
- Zachowanie niezależności, nagłaśnianie poważnych problemów. Szczerość. Koordynacja radnych.
- Głosowanie zgodne z sumieniem i programem. Zawsze.
- Poszukiwanie dobrych wzorców w kraju i na świecie. Uczenie się na błędach innych. Korzystanie z zaplecza doradczego, współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz szczeblami administracyjnymi.
- Nieustanna aktywność i zaangażowanie przez cały okres trwania kadencji.


Pamiętajmy, że ludzie zatrudnieni z nadania partyjnego zawsze chodzą na wybory. Są elektoratem pozyskanym za pieniądze publiczne i gwarantem trwałości nieformalnych sojuszy politycznych w naszym Mieście, na nasz koszt.

Nie przymykajmy na to oczu i nie ustępujmy pola, gdyż wtedy przez swą obojętność poniesiemy współodpowiedzialność za wynikły stan rzeczy. Dlatego 16 listopada widzimy się przy urnach wyborczych!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W komentarzach na moim blogu panuje wolność słowa. Nie moderuję ich, chyba, że zawierają spam. Każdy może napisać szczerze to, co myśli.
Proszę przy tym o poszanowanie netykiety.